Naszym podstawowym celem jest nauczenie dzieci podejmowania decyzji w stresie. Rozumienia zagrożeń w różnych realnych sytuacjach. Radzenia sobie zarówno z własnymi emocjami, nie uleganiu panice, jak i gdy zajdzie konieczność, wykorzystaniu umiejętności skutecznej samoobrony. Bezpieczny trening oparty jest o formy zabawowe – dzieciaki maja naprawdę dużą frajdę.